border=0


border=0

CONIC SEKCIA

Kónické rezy zahŕňajú zakrivené čiary a špeciálne prípady takýchto čiar, ktoré sú výsledkom priesečníka kužeľa druhého poriadku rovinou. Medzi tieto čiary patria: elipsa (v konkrétnom prípade kruh), hyperbola (v konkrétnom prípade dve priesečníkové priame čiary) a parabola (v konkrétnom prípade dve zhodné priamky) (obr. 10.24, 10.25, 10.26).

Ellipse (rovina pretína všetky generátory kužeľa).

Parabola (rovina a je rovnobežná iba s jednou generatrix kužeľa).

Hyperbola (rovina a je rovnobežná s dvoma generátormi kužeľa SL 1 a SL 2 ).

Obr. 10.24 Obr. 10.25

Obrázok 10.26

Prečítajte si tiež:

ZOBRAZENIE OKRUHU V KOORDINOVEJ PLÁNE IZOMETRICKÉHO PROJEKCIE

VZÁJOMNÝ PRIEBEH PRIAMY A PLÁNOV.

METÓDY TRANSFORMÁCIE INTEGROVANÉHO VÝKRESU

MERACIE VZDIALENOSTI

VZÁJOMNÁ ZÁVÄZKA PRIAMYCH A PLÁNOV

Späť na obsah: PODROBNÁ GEOMETRIA

2019 @ edudocs.pro