border=0


Pojem finančnej a hospodárskej činnosti podniku
Každá spoločnosť vykonáva mnoho druhov špecifickej práce, aby zabezpečila normálnu (pomerne pohodlnú) úroveň ich života. Na tento účel sa vytvárajú určité organizácie, ktoré spoločne vykonávajú konkrétnu misiu a konajú na základe určitých pravidiel a postupov. Podnik (organizácia) je organizačne pridelené a ekonomicky nezávislé hlavné (primárne) spojenie v produkčnom sektore národného hospodárstva, ktoré vyrába produkty, vykonáva prácu alebo poskytuje služby.

V podnikovej praxi každý podnik ako komplexný výrobný a ekonomický systém vykonáva mnoho konkrétnych činností. Každý podnik nezávisle plánuje svoje činnosti a určuje vyhliadky (stratégiu) rozvoja na základe dopytu po vyrobených výrobkoch (práca, vykonávané služby) a potreby neustále zvyšovať svoj vlastný zisk, ako aj poskytuje materiálnu a technickú podporu pre výrobu.

Fungovanie podniku je sprevádzané nepretržitým obehom finančných prostriedkov, ktorý sa uskutočňuje vo forme nákladov na zdroje a generovania príjmov, ich distribúcie a použitia.

Každá spoločnosť má špecifický cieľ. Vlastníci môžu stanoviť niekoľko cieľov a na dosiahnutie tohto cieľa sa využívajú materiálne a ľudské zdroje, s pomocou ktorých sa vykonávajú finančné a ekonomické činnosti. Finančná a hospodárska činnosť je v podstate nástrojom na dosiahnutie hierarchických, ekonomických a iných cieľov, ktorým čelí konkrétna spoločnosť.

Finančná a hospodárska činnosť je zámerne vykonávaný proces praktického vykonávania funkcií podniku spojený s tvorbou a využívaním jeho finančných zdrojov na zabezpečenie hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Uskutočňuje sa vo všetkých fázach životného cyklu podniku: od okamihu jeho vzniku do okamihu jeho likvidácie ako samostatného obchodného subjektu. Proces vykonávania finančných a ekonomických aktivít podniku je charakterizovaný širokou škálou finančných vzťahov s rôznymi subjektmi finančného systému krajiny.

Finančná a hospodárska činnosť podniku sa v prvom rade vyznačuje množstvom a sortimentom výrobkov, ako aj objemom jeho predaja. Objem výrobkov priamo závisí od dostupnosti a kvality výrobných kapacít, dostupnosti potrebných surovín, materiálov alebo komponentov, personálu s príslušnou kvalifikáciou, trhov s výrobkami.

Objem výrobkov zasa ovplyvňuje všetky ostatné aspekty finančnej a hospodárskej činnosti podniku - výrobné náklady, výšku zisku, ziskovosť , finančnú situáciu spoločnosti.


border=0


Finančná a hospodárska činnosť podnikov je činnosť zameraná na základe prijatých rozhodnutí, pričom každá z nich je optimalizovaná na základe intuície alebo výpočtov. Rizikom rozhodovania sa rozumie pravdepodobnosť nekonzistentnosti získaných výsledkov implementovaného rozhodnutia so stanovenými cieľmi.

Existuje veľa faktorov ovplyvňujúcich finančné a ekonomické činnosti podniku alebo organizácie. Nie všetky sa dajú analyzovať. Najdôležitejšie sú dostupné zdroje - finančné, materiálne, personálne.

Účelom finančnej a hospodárskej činnosti je získať čo najväčšie možné výsledky. Úlohy, ktoré sa dosahujú pri dosiahnutí cieľa, sú: zabezpečenie zdrojov výrobného procesu a ich riadenie; organizácia výrobného procesu; vytváranie pozitívnych výsledkov. Ciele riadenia finančných a ekonomických činností sú: plánovanie, kontrola, prispôsobenie, analýza, zvýšenie efektívnosti.

Finančná a hospodárska činnosť pôsobí ako činnosť, predovšetkým vo vzťahu k jej základu - financovaniu podniku. Efektívnosť organizácie financií však pôsobí ako finančná situácia podniku. Ten závisí od efektívnej organizácie celého cash flow. Preto finančná a hospodárska činnosť ako koncept pokrýva širokú škálu činností v rámci podniku, ktorá pozostáva z kontroly poskytovania peňažných vyrovnaní, prijímania hotovostných príjmov a výdavkov, tvorby a distribúcie akumulácií hotovosti a finančných zdrojov.Rôzne finančné a ekonomické činnosti podniku sa vykonávajú na základe plánovaných a súčasných a prevádzkových finančných dokumentov. Predmetom plánovania, regulácie a kontroly v nich sú menové a finančné vzťahy zhmotnené v príslušných ukazovateľoch. Hlavnými predmetmi finančnej a hospodárskej činnosti sú tie rozdielne menové a finančné vzťahy podnikov, ktoré tvoria obsah financií podnikov.

Efektívnosť finančnej a hospodárskej činnosti podniku by sa mala chápať ako jej výsledok, získaný alebo prípadne možný v procese premeny určitých zdrojov na konečný produkt (práca, služba). Úroveň efektívnosti finančných a ekonomických činností podniku je charakterizovaná úrovňou jeho nákladov, výsledkov a finančnej situácie. Z tohto dôvodu je na účely určenia úrovne efektívnosti finančných a ekonomických činností podniku potrebné vypočítať súbor ukazovateľov charakterizujúcich jeho náklady, efektívnosť a finančnú situáciu.

Na určenie podstaty finančnej a hospodárskej činnosti podniku je potrebné vymedziť jeho hlavné zložky. Týmito prvkami sú: financie podniku, štruktúra majetku podniku, štruktúra majetku podniku, ciele finančnej analýzy, predmety analýzy.

Savitskaya G.V. píše, že v trhovom prostredí je podnikové financovanie obzvlášť dôležité. Rastúca úloha podnikového financovania by sa mala vnímať ako trend platný po celom svete.

Hlavným cieľom hodnotenia finančnej a hospodárskej činnosti podniku je podľa V. Strazheva získať malý počet kľúčových (najinformatívnejších) parametrov, ktoré poskytujú objektívny a presný obraz o finančnej situácii podniku, jeho zisku a strate, zmenách v štruktúre aktív a pasív, v vyrovnania s dlžníkmi a veriteľmi, o ktorých sa bude diskutovať v ďalšom odseku záverečnej kvalifikačnej práce.

; Dátum pridania: 2015-06-30 ; ; Pozreté: 49904 ; Porušuje publikovaný materiál autorské práva? | | Ochrana osobných údajov OBJEDNÁVKA PRÁCE


Nenašli ste, čo ste hľadali? Použite vyhľadávanie:

Najlepšie príslovie: Iba sen posúva študenta na koniec prednášky. Ale chrápanie iného ho odkladá. 8594 - | 7407 - alebo prečítať všetko ...

Prečítajte si tiež:

border=0
2019 @ edudocs.pro

Generovanie stránky za: 0.002 sek.