border=0


border=0

Spracovanie hovoru

Spracovanie hovoru vykonáva dispečer:

  1. Prijatie od žiadateľa - zápis do denníka;
  2. Posudzovanie a rozhodovanie (podľa harmonogramu návštev, koľko sa má zaslať);
  3. úzkosť
  4. Predloženie povolenia vedúcemu stráže (plán alebo hasiaca karta - ak existuje);
  5. Informujte vedenie jednotky.

Pri prijímaní informácií je potrebné stanoviť:

  • riešenie;
  • Nebezpečenstvo pre ľudské životy;
  • Funkcia objektu;
  • Celé meno žiadateľ.

Prečítajte si tiež:

Organizácia hasiacich požiarov vo vidieckych oblastiach

Hasenie požiaru v kultúrnych a zábavných zariadeniach

Odchod a sledovanie miesta požiaru

Hasenie požiarov v knižniciach a kníhkupectvách

Veliteľ družstva

Späť na obsah: Požiarna taktika

2019 @ edudocs.pro