border=0


border=0

Kulturometriya

Kultuometria je odvetvie vedy na križovatke kultúry, aplikovanej matematiky a štatistiky.

Kultúrne meranie hodnotí úroveň kultúrneho dedičstva v umení, vo vývoji vedy a umenia na základe ratingu alebo štatistík.

Kultúrne dedičstvo je čiastočným uspokojením duchovných potrieb človeka, pretože potreby majú schopnosť neustále rásť alebo meniť sa, preto je možné ich uspokojiť iba čiastočne.

Kultúrne meranie hodnotí, ako dobre a úspešne sa vyvíja v oblasti kultúry, ktorá sa v priebehu času mení.

Na tento účel sa používa metóda expertných posudkov na základe názorov odborníkov, po ktorej je možné vybudovať primeraný model pre budúci vývoj hodnotiaceho objektu.

Tento koncept sa dá použiť v nasledujúcich významoch:

  • Úroveň rozvoja.
  • Vzdelávanie, výchova.
  • Úroveň, stupeň dokonalosti ktoréhokoľvek odvetvia hospodárskej alebo duševnej činnosti.
  • Algoritmy ľudského správania a symbolické štruktúry, ktoré poskytujú tomuto správaniu zmysel a význam.

Prečítajte si tiež:

Európske štúdie

sekularizácia

Lingvistika lingvistika

Typológia civilizácií

Dynamika kultúry

Naspäť na index: Culturology

2019 @ edudocs.pro