border=0


border=0

Hasenie v zariadeniach s prítomnosťou AHOV

V zariadeniach s prítomnosťou SDYAV a OM je potrebné:

  • Spolu s podaním stanovte prípustný čas zdržania l / sa druh hasiva;
  • Podávajte striekacie sudy, hasiace plyn;
  • Hasiace vozíky by sa mali inštalovať mimo infikovanej zóny;
  • Získajte prístup od administratívy, použite RPD;
  • Prúd vody na konkrétne miesto;
  • Evakuovať ľudí;
  • Vytvorte vodné clony na cestách pohybu jedovatého mraku;
  • Po požiari - dezinfekcia personálu a odplynenie zariadení a hasičských vozidiel;
  • Hasenie je organizované pod dozorom zariadenia.

Prečítajte si tiež:

Odchod a sledovanie miesta požiaru

Protipožiarne a núdzové reakcie na plynových a ropných fontáňach

Hlava zozadu. povinnosti

Povinnosti a práva veliteľa letu GDZS

Hasenie požiaru v kultúrnych a zábavných zariadeniach

Späť na obsah: Požiarna taktika

2019 @ edudocs.pro