border=0


border=0

Hlavné ciele nelekárskej psychoterapie

Podľa moderných názorov (A.A. Aleksandrov, 1997; J. Godfroix, 1992; B.D. Karvasarsky, 1999; K. Rudestam, 1997 a ďalšie), v nelekárskej psychoterapii možno rozlíšiť nasledujúce všeobecné úlohy kombináciou rôznych zameranie a obsah psychoterapeutických metód:

• výskum psychologických problémov klienta a pomoc pri ich riešení;

• zlepšenie subjektívneho blahobytu a zlepšenie duševného zdravia;

• štúdium psychologických vzorcov, mechanizmov a účinných spôsobov interpersonálnej interakcie s cieľom vytvoriť základ pre efektívnejšiu a harmonickejšiu komunikáciu s ľuďmi;

• rozvoj sebavedomia a samovyšetrenia klientov s cieľom napraviť alebo zabrániť emočným poruchám na základe vnútorných zmien a zmien správania;

• pomoc v procese osobného rozvoja, realizácie kreatívneho potenciálu, dosiahnutia optimálnej úrovne života a pocitu šťastia a úspechu.

Prečítajte si tiež:

ZÁKLADNÉ NARIADENIA VNÚTROŠTÁTNEJ PSYCHOLOGICKEJ VEDY

Nápad praktickej psychológie podnikania, reklamy a riadenia

Psychológ ako človek a profesionál

Z histórie vzniku psychologického povolania

Psychologický výcvik ako metóda praktickej psychológie

Späť na obsah: Úvod do povolania „psychológa“

2019 @ edudocs.pro