border=0

Chladiace jednotky

V tejto kategórii nájdete odpovede na koncepciu chladničky, inštalácie pre ňu, kondenzátora, chladič vzduchu a tak ďalej ...

 1. chladič

 2. Chladivo

 3. Piestový kompresor

 4. Rotačný kompresor

 5. Skrutkový kompresor

 6. kondenzátor

 7. Typy kondenzátorov

 8. Faktory ovplyvňujúce proces kondenzácie

 9. výparník

 10. Faktory ovplyvňujúce proces varu

 11. batérie

 12. Chladič vzduchu

 13. Lineárny prijímač

 14. Priemyselná loď

 15. Vyprázdnite prijímač

 16. Odlučovač kvapalín

 17. Odlučovač vzduchu

 18. Odlučovač oleja

 19. Scroll kompresor

 20. Skutočný pracovný postup

 21. Zariadenia na chladenie vodou

 22. Olejová panvica

 23. Typy prirodzených kondenzátorov prietoku vzduchu

 24. Regeneračný cyklus

 25. Chladiaci cyklus

 26. Rozsah kaskádovej slučky

 27. Typy štandardných článkov batérie

 28. Typy chladiča vzduchu

2019 @ edudocs.pro