border=0


border=0

PLOCHÉ KRYTINY

Medzi rovinnými krivkami môžeme rozlíšiť krivky nazývané algebraické. Takéto zakrivené čiary môžu byť definované algebraickou rovnicou. Stupeň rovnice určuje poradie krivky.

Čiary prvého poriadku sú priame čiary.

Zakrivené čiary druhého poriadku sú čiary, ktorých algebraická rovnica je rovnicou druhého stupňa.

Čiary druhého poriadku sú ploché krivky definované: piatimi alebo štyrmi bodmi a jedným tangensom alebo tromi bodmi a dvoma tangentami alebo dvoma bodmi a troma tangentami atď. Tangenty môžu prechádzať nastavenými bodmi.

Riadky druhého rádu sú rozdelené do troch typov: elipsa, hyperbola a parabola.

elipsa

Elipsa je definovaná rovnicou x2 / a2 + y2 / b2 = 1. Elipsa má preto dve osi symetrie a stred. Najväčší priemer elipsy - 2a sa nazýva hlavná os a malý priemer - 2b - vedľajšia os. Tieto osi sú vzájomne kolmé. Pretože elipsa má mnoho geometrických vlastností, existuje mnoho spôsobov, ako si zostaviť svoje eseje.

1. Súčet vzdialeností od ktoréhokoľvek bodu elipsy k dvom pevným bodom, nazývaným ohniská, je konštantná hodnota rovná 2a (obr. 9.1). M1F1 + M1F2 = 2aR1 + R2 = 2a AO = A10 = a; F10 = F20; kde: F10 = e je excentricita elipsy. BF1 = BF2 = a.

Prečítajte si tiež:

PLÁNY VŠEOBECNÝCH A SÚKROMNÝCH SITUÁCIÍ V PRIESTOROCH.

ŠTANDARDNÉ AXONOMETRICKÉ PROJEKTY

Priesečník mnohostenu všeobecnou rovinou

Dve roviny v priestore budú vzájomne kolmé, ak jedna z nich obsahuje čiaru kolmú na druhú rovinu.

RIEŠENIE METRICKÝCH PROBLÉMOV METÓDAM TRANSFORMÁCIE INTEGROVANÉHO VÝKRESU

Späť na obsah: PODROBNÁ GEOMETRIA

2019 @ edudocs.pro