border=0


border=0

Hasiace zariadenia

Hasiace zariadenia sa chápu ako kombinácia stacionárnych technických prostriedkov na hasenie požiaru uvoľňovaním hasiacich látok.

Podľa spôsobu uvedenia do prevádzky sa jednotky delia na manuálne (s ručným uvedením do činnosti) a automatické.

Podľa typu hasiaceho prostriedku sa zariadenia delia na:

  • hasenie vodného ohňa (postrekovače, potopy, monitory požiaru);
  • hasiace peny (postrekovače, potopy);
  • práškové hasenie požiaru;
  • hasiaci plyn ( СО 2, chladón, dusík, para atď.).

Druh zariadenia na inštaláciu a hasenie sa volí s ohľadom na nebezpečenstvo požiaru, fyzikálno-chemické vlastnosti vyrobených, skladovaných a použitých látok a materiálov a typ chránených materiálov uložených v týchto objektoch (múzeá, depozitáre kníh, galérie, počítačové miestnosti atď.).

Prečítajte si tiež:

Poranenia panvy

Prvá pomoc pri poraneniach končatín

Potenciálne zdroje zapálenia

Elektrická bezpečnosť

Stupne omrzliny a znaky

Späť na obsah: Ochrana práce

2019 @ edudocs.pro

Generovanie stránky za: 0.002 sek.