border=0


border=0

Druhy profesionálneho sebaurčenia

  1. Špecifická pracovná funkcia - zamestnanec nájde spokojnosť a zmysel svojej činnosti v kvalitnom výkone jednotlivých pracovných funkcií (niečo robí jedno, monotónne).
  2. Sebaurčenie na konkrétnom pracovnom mieste (rozšírenejší zoznam úloh). Pracovné miesto sa vyznačuje určitými právami a výrobnými úlohami, stále je však obmedzené výrobným prostredím.
  3. Sebaurčenie na úrovni špecifickej špeciality (úzko zamerané školenie).
  4. Sebaurčenie v konkrétnom povolaní (rozšírenie smeru odbornej prípravy pre toto povolanie). Profesia spája skupinu príbuzných špecialít.
  5. Sebaurčenie života - ide o výber životného štýlu človeka. Zahŕňa to nielen realizáciu určitých spoločenských úloh osobou, ale aj výber životného štýlu a životného štýlu samotného.
  6. Osobné sebaurčenie. V tomto prípade sa človek stáva nielen profesionálom, ale aj pánom situácie a celého života. Príklad: Dr. Komarovsky.
  7. Sebaurčenie osobnosti v kultúre. Táto osoba významne prispela ku kultúre sveta.

Prečítajte si tiež:

Etapy profesionalizačného cyklu

Pravidlo nadviazania osobného kontaktu s partnerom

Rozhovorové kanály

Profesionálne významné psychofyziologické vlastnosti

Účinky interpersonálneho vnímania

Späť na obsah: Professional Psychology

2019 @ edudocs.pro