border=0


border=0

Systém kontroly kvality v podniku.

Druhy a metódy kontroly .

Technická kontrola znamená overovanie zhody s požiadavkami na kvalitu výrobku vo všetkých fázach jeho výroby a so všetkými výrobnými podmienkami a faktormi zabezpečujúcimi požadovanú kvalitu.

Medzi jeho hlavné funkcie patrí :

• kontrola dodávateľov pracovných predmetov prichádzajúcich do podniku od dodávateľov - suroviny, materiály, polotovary, komponenty;

• monitorovanie stavu pracovných prostriedkov - vybavenie, nástroje, nástroje;

• kontrola vykonávania procesu vo všetkých fázach výroby;

• kontrola kvality výrobkov;

• prevencia, identifikácia a registrácia manželstva;

• zisťovanie príčin manželstva;

• kontrola vykonávania opatrení na odstránenie nedostatkov, reklamácií a zlepšenie kvality výrobkov.

Prečítajte si tiež:

S rozvojom manažmentu sa rozvíjali nasledujúce školy a smery.

Správa zásob

Manažérske rozhodovanie

Zásady plánovania.

Štruktúra technicky zdravej časovej normy. Miera výroby a jej vzťah k rýchlosti času.

Späť na obsah: Moderné riadenie výroby

2019 @ edudocs.pro