border=0


border=0

RIEŠENIE METRICKÝCH PROBLÉMOV VŠEOBECNÝM POHĽADOM

Príkladom je riešenie jedného z metrických problémov, keď je jeho riešenie obmedzené na riešenie dvoch základných metrických problémov.

Príklad (obr. 8.1) Zmerajte vzdialenosť od bodu A k rovine a (hÇf).

Obr. 8.1

riešenie:

1. Poklesme z bodu A kolmo na rovinu a (hÇf) a nájdeme jeho základňu - bod K.

2. Pomocou pravouhlého trojuholníka zmeráme skutočnú hodnotu segmentu AK .

Problém je vyriešený AK | = 0 K`.

Prečítajte si tiež:

SPÔSOB ROTÁCIE PRI SMERNOM PROJEKTOVANÍ

MERACIE VZDIALENOSTI

PLÁNY VŠEOBECNÝCH A SÚKROMNÝCH SITUÁCIÍ V PRIESTOROCH.

Späť na obsah: PODROBNÁ GEOMETRIA

2019 @ edudocs.pro