border=0


border=0

vedenie inteligencia

 • Zhromažďovať informácie o požiari s cieľom vyhodnotiť situáciu a rozhodnúť o organizácii nepriateľských akcií;
 • Vykonáva sa nepretržite;
 • sady:
  1. Hrozba pre ľudí, ich umiestnenie, spôsoby spasenia;
  2. Možnosť nebezpečných faktorov (výbuchy, kolaps ...);
  3. Miesto a oblasť, distribučné cesty;
  4. Umiestnenie vodných zdrojov na hasenie požiaru;
  5. Prítomnosť elektrických inštalácií pod napätím;
  6. Stav stavieb, otváracích a demontážnych miest;
  7. Spôsoby vstupu síl a prostriedkov;
  8. Dostatok síl a prostriedkov.
 • Vykonáva RTP a v jeho mene;
 • Od spravodajských pracovníkov sa vyžaduje, aby:
  1. Mať RPM, komunikáciu, nástroje, osvetlenie;
  2. Spasenie ľudí;
  3. Poskytnite prvú pomoc;
  4. Dodržujte tb pri práci v RPD

Prečítajte si tiež:

Hasenie lesných požiarov

Úlohy hasičského operačného štábu

Hasenie v nádržiach LVZH, GZh. vývoj

Povinnosti a práva úradníkov v prípade požiaru. Hasiaci prístroj

Vyhodenie ohňa do lietadla na zemi

Späť na obsah: Požiarna taktika

2019 @ edudocs.pro