border=0


border=0

Zásady na určenie rozhodujúceho smeru

Za rozhodujúci smer sa považuje smer nepriateľstva, v ktorom sa pre ľudí vytvára nebezpečenstvo, najintenzívnejší je oheň a kde nepriateľstvo môže zabezpečiť zhasnutie úspechu v danom smere.

BUPO uvádza základné princípy:

  • Keď ohrozujú ľudí - hlavné sily na záchranu ľudí;
  • Ak jedna časť objektu horí a oheň sa šíri do inej časti;
  • Oheň pohltí úplne samostatnú budovu a neexistuje žiadne nebezpečenstvo pre susedné - pozdĺž intenzívnych horiacich ciest;
  • Ohrozenie susedných budov - ochrana pred horením;
  • nebezpečenstvo výbuchu - opatrenia na zabránenie výbuchu (chladenie, evakuácia).

Prečítajte si tiež:

Povinnosti a práva ochrancu plynu

Povinnosti a práva veliteľa letu GDZS

Povinnosti a práva vodiča hasičského vozidla. Pravidlá pre inštaláciu požiarneho zariadenia

Oheň a jeho javy

Organizácia posádkovej a strážnej služby

Späť na obsah: Požiarna taktika

2019 @ edudocs.pro