border=0


border=0

ŠTANDARDNÉ AXONOMETRICKÉ PROJEKTY

GOST 2.317-69 zavádza axonometrické projekcie používané vo výkresoch všetkých priemyselných odvetví a stavebníctva. Zoberme si z nich obdĺžnikový izometrický a obdĺžnikový dimetrický priemet.

Obdĺžnikový izometrický pohľad.

Poloha osí a ich konštrukcia sú znázornené na obr. 11.6 a 11.7.

Koeficienty skreslenia pozdĺž všetkých troch osí sú 0,82. V tomto prípade bude mierka obrazu prirodzená, tj M 1: 1.

Obr. 11.6 Obr. 11.7

Pri vykonávaní izometrie je možné zaokrúhľovacie koeficienty zaokrúhliť na 1. Potom bude mierka obrázka M 1,22: 1.

Prečítajte si tiež:

Dve roviny v priestore budú vzájomne kolmé, ak jedna z nich obsahuje čiaru kolmú na druhú rovinu.

METRICKÉ ÚLOHY A METÓDY ICH RIEŠENIA

VZÁJOMNÝ PRIEBEH PRIAMY A PLÁNOV.

PLOCHÉ KRYTINY

CONIC SEKCIA

Späť na obsah: PODROBNÁ GEOMETRIA

2019 @ edudocs.pro