border=0


border=0

SPÔSOB ZAVEDENIA NOVÝCH PROJEKTOVÝCH PLÁNOV

1. Nová projekčná rovina by mala byť kolmá na jednu z existujúcich projekčných rovín. Akákoľvek rovina kolmá na p 1 alebo p 2 sa môže považovať za novú rovinu výčnelkov p 3 alebo p 4 (obr. 5.1.5.2).

Obr. 6.1 Obr. 6.2

Týmto spôsobom je možné vyriešiť štyri hlavné úlohy pre transformáciu komplexného výkresu:

1. transformácia priamej všeobecnej polohy na priamku úrovne;

2. transformácia priamej všeobecnej polohy na vyčnievajúcu priamku;

3. prevádzanie roviny všeobecnej polohy na premietaciu rovinu;

4. Transformácia všeobecnej pozičnej roviny na rovinnú rovinu.

Prečítajte si tiež:

VZÁJOMNÁ ZÁVÄZKA PRIAMYCH A PLÁNOV

PRIAMY A DOTY NA PLÁNE. HLAVNÉ RIADKY NA PLÁNE.

Nakreslite dotyčnice na ploché zakrivené čiary.

MERANIE ÚHLU

Späť na obsah: PODROBNÁ GEOMETRIA

2019 @ edudocs.pro