border=0


border=0

Motivácia zamestnancov v odbornej činnosti

Hlavnou úlohou osoby je nájsť optimálnu úroveň svojej činnosti.

O niečo viac aktivity vytvára inverzný odpor k aktivite. Príliš silná túžba dosiahnuť cieľ je vždy plná strachu zo zlyhania, ktoré blokuje vnútorné schopnosti tela a znižuje kreativitu.

Úspech tohto povolania vzniká práve vtedy, keď je zamestnanec vnútorne oslobodený a necíti sa príliš silnou túžbou niečo dosiahnuť.
Chyba príliš vysokej motivácie príliš prispieva k zrade povolania.

Kritérium správneho posúdenia vnútorného stavu je nasledovné: človek sa cíti pokojne, vyvážene a je schopný robiť správne rozhodnutia, čo znamená, že si zachoval aktivitu a vysokú účinnosť svojich krokov.

Prečítajte si tiež:

Úrovne ľudskej sebarealizácie

Strany a komunikačná štruktúra

Psychodiagnostický test

Všeobecný invariant, aby sa stal profesionálom

Technológia pohovoru s kandidátom

Späť na obsah: Professional Psychology

2019 @ edudocs.pro