border=0


border=0

Hasenie požiaru nedostatkom vody

Na hasenie požiaru nedostatkom vody je potrebné:

 • Používajte iné hasiace prostriedky (piesok);
 • Kmene slúžia iba rozhodujúcim smerom;
 • Rozobrať štruktúry na cestách šírenia ohňa;
 • Prieskum zdrojov dodávky požiarnej vody;
 • Používajte požiarne člny, vlaky, používajte čerpanie;
 • Prívod vody akoukoľvek vhodnou technikou;
 • Prívod vody pomocou výťahov, motorových čerpadiel z nádrží;
 • Výstavba dočasných nádrží pri veľkých požiaroch (plynové a olejové fontány);
 • Používajte kufre s malými dýzami, prekrývajúce sa kufre;
 • Zvýšiť tlak v sieti (vodárenské služby);
 • Vykonávať prívod vody z hydrantového vrtu (pri nízkom tlaku) cez pevné sacie hadice;
 • Používajte dostupné hasiace prostriedky.

Prečítajte si tiež:

Nočná bezpečnosť

Spracovanie hovoru

Povinnosti a práva úradníkov v prípade požiaru. Hasiaci prístroj

Hasenie požiaru v otvorených drevených skladoch

Organizácia posádkovej a strážnej služby

Späť na obsah: Požiarna taktika

2019 @ edudocs.pro