border=0


border=0

ciele

Akákoľvek organizácia môže byť považovaná za prostriedok na dosiahnutie cieľov, ktorý ľuďom umožňuje kolektívne dosiahnuť to, čo nemohli dosiahnuť individuálne. Ciele sú konkrétne konečné stavy alebo požadovaný výsledok, ktorý sa skupina snaží dosiahnuť spoločnou prácou. Hlavným cieľom práce väčšiny cestovných kancelárií je dosiahnuť zisk.

Popri maximalizácii príjmu možno rast zisku tour operátora vyjadriť aj v ďalších ukazovateľoch:

■ spokojnosť zákazníka alebo používateľa;

■ postavenie na trhu, často spojené s túžbou po vedúcom postavení na trhu;

■ podmienky pohody pracovníkov a rozvoj dobrých vzťahov medzi zamestnancami;

■ zodpovednosť verejnosti a imidž organizácie;

■ technická účinnosť, vysoká úroveň produktivity práce, venujúca osobitnú pozornosť výskumu a vývoju;

■ minimalizácia výrobných nákladov atď.

Prečítajte si tiež:

Definícia cieľovej skupiny

Segmentácia trhu cestovného ruchu

INTERAKČNÉ SYSTÉMY MODERNÝCH PREVÁDZKOVATEĽOV A VLASTNÍKOV

DOHODA O DOPRAVE CHARTER

Právny základ cestovného ruchu v Ruskej federácii

Späť na obsah: Cestovná kancelária

2019 @ edudocs.pro