border=0


border=0

ORTHOGONÁLNE AXONOMETRIE

Veta. Axonometrické osi ortogonálnej axonometrie sú výšky trojuholníka stôp

Veta. Trojuholník stôp na obdĺžnikovom trojuholníku súradníc je vždy ostrý

Veta. V ortogonálnej axonometrii súčet indexov štvorcového skreslenia vždy dva

Weisbachova veta. Ak sú strany trojuholníka úmerné štvorcom indexov skreslenia, potom sa jeho deliace čiary môžu považovať za axonometrické osi.

Inverzná veta. Ak sú bisektormi trojuholníka axonometrické osi, potom je tento trojuholník trojuholníkom skreslenia.

Veta. Akýkoľvek trojuholník je deformačný trojuholník pre určitý pravouhlý axonometrický systém.

Veta. Strana akéhokoľvek trojuholníka s ostrým uhlom môže byť braná ako axonometrická stupnica nejakého pravouhlého axonometrického systému.

Prečítajte si tiež:

Dve roviny v priestore budú vzájomne kolmé, ak jedna z nich obsahuje čiaru kolmú na druhú rovinu.

ROZVOJ KRYTÝCH POVRCHOV

PRIAMY PRERUŠENIE S KRYTÝM POVRCHOM

AXONOMETRICKÉ PROJEKTY

Späť na obsah: PODROBNÁ GEOMETRIA

2019 @ edudocs.pro