border=0


border=0

Priesečník mnohostenu všeobecnou rovinou

Problém priesečníka mnohostenu s rovinou vo všeobecnej polohe je riešený pomocou pomocných secantových rovín. Na obr. 4. 12a zobrazuje príklad priesečníka trojstenného hranola DEFD 1 E1F1 s rovinou trojuholníka ABC.

Obr. 4.12a

Úloha na obr. 4. 12a sa rieši pomocou pomocných sebantových rovín:

a (a ,,) nakresleným bokom AB trojuholníka ABC, ktorý prešiel hranolom pozdĺž trojuholníka 123, priesečníky M a Nc FD patria k požadovanej priesečníkovej línii,

a pomocné oddelené roviny b (b ") a g (g"), pomocou ktorých sa nachádzajú body P a Q čiary MPQN priesečníka hranolu DEFD 1 E 1 F 1 s trojuholníkom ABC.

Definícia viditeľnosti nie je na výkrese znázornená.


Prečítajte si tiež:

Stopy roviny sú priesečníky roviny s projekčnými rovinami.

SPÔSOB POHYBU PLAVIDLA

AXONOMETRICKÉ PROJEKTY

SPÔSOB OTOČENIA V RÁMCI ÚROVNI

METRICKÉ ÚLOHY A METÓDY ICH RIEŠENIA

Späť na obsah: PODROBNÁ GEOMETRIA

2019 @ edudocs.pro