border=0


border=0

Prednášky o správnom práve

Upozorňujeme na priebeh správneho práva. Tento kurz prednášok je určený pre študentov vysokých a stredných škôl.

 1. Výkonná moc a verejná správa

 2. Predmet, systém a zdroje správneho práva

 3. Formy a metódy verejnej správy

 4. Zodpovednosť za správne právo

 5. Subjekty správneho práva

 6. Administratívne - procedurálna činnosť

 7. Federálna bezpečnostná služba

 8. Pôsobnosť orgánov. Štátny orgán

 9. Administratívne opatrenia

 10. Normatívne právne akty federálnych orgánov

 11. Presadzovanie práva

 12. Správna regulácia vojenskej služby

 13. Ministerstvo zahraničných vecí, Moskovský kraj, Štátny colný výbor, FSNP, MJ

2019 @ edudocs.pro