border=0


border=0

Úlohy

Ďalším smerom deľby práce v cestovnej kancelárii je formulácia úloh. Úloha je predpísané dielo, séria prác alebo časť diela, ktoré sa musí vykonať vopred určeným spôsobom vo vopred určenom čase. Z technického hľadiska úlohy nie sú predpísané zamestnancovi, ale jeho pozícii. Na základe rozhodnutia manažmentu o štruktúre obsahuje každá pozícia množstvo úloh, ktoré sa považujú za nevyhnutný príspevok k dosiahnutiu cieľov organizácie. Predpokladá sa, že ak sa úloha plní týmto spôsobom av lehotách, ktoré sú predpísané, organizácia bude úspešne fungovať.

Ciele organizácie sú tradične rozdelené do troch kategórií. Toto je práca s ľuďmi, objektmi, informáciami.

Prečítajte si tiež:

Bezhotovostné platby v cestovnom ruchu

Systémy osídlenia osád v oblasti cestovného ruchu

INTERAKČNÉ SYSTÉMY MODERNÝCH PREVÁDZKOVATEĽOV A VLASTNÍKOV

Medzipodnikové konflikty v cestovaní

Návrh turné

Späť na obsah: Cestovná kancelária

2019 @ edudocs.pro