border=0


border=0

Povinnosti a práva účastníka na hasenie požiaru - vedúci kontrolného bodu GDZS (KPP, GDZS)

Povinnosť:

  • Určiť umiestnenie organizácie kontrolného bodu, zloženie kontrolného bodu GDZS a zabezpečiť jeho fungovanie;
  • Zabezpečiť vykonávanie inšpekcií RPE;
  • Organizovať kontrolné stanovištia GDZS;
  • Organizovať lekárske monitorovanie personálu v RPD;
  • Zabezpečiť pripravenosť spojení GDZS na fungovanie;
  • Viesť záznamy o prácach prepojení GDZS;
  • Organizovať prácu bezpečnostných miest a kontrolovať ich prácu;
  • Údržba servisnej dokumentácie.

Prečítajte si tiež:

Bojujte proti nasadeniu

Hasiace obdobia. Podmienky lokalizácie

Protipožiarne a núdzové reakcie na plynových a ropných fontáňach

Hasenie požiaru v obilných poliach a stepi

Hasenie požiaru v suterénoch budov

Späť na obsah: Požiarna taktika

2019 @ edudocs.pro