border=0


border=0

Poučenie z algebry

Upozorňujeme na kurz školení v Algebre.

 1. Skupiny algebra

 2. Definícia cyklickej podskupiny

 3. Ľavá susedná trieda Pravá susedná trieda

 4. Homomorfizmus Monomorfizmus Epimorfizmus Izomorfizmus Automorfizmus v Algebre

 5. Skupina non-abelian

 6. Skupina G

 7. Skupina G a jej normálne podskupiny

 8. Externý produkt skupín

 9. Ábelova skupina v algebre

 10. Veta: Akákoľvek celočíselná obdĺžniková matica elementárnymi transformáciami riadkov a stĺpcov sa redukuje na diagonálnu formu

 11. Diskrétne podskupiny v algebre

 12. Euklidovský priestor

 13. Lineárny priestor

 14. Prsten sa nazýva komutatívny, asociatívny, antikomutatívny. Leží krúžok v algebre

 15. Weil Algebra

 16. Algebra s násobením sa nazýva Lieova algebra

2019 @ edudocs.pro