border=0


border=0

Použitie metódy nabíjania kondenzátora na meranie rýchlosti opakovania signálu

<== predchádzajúci článok | nasledujúci článok ==>

Táto metóda je založená na meraní priemerného prúdu vybitia kondenzátora počas jeho periodického nabíjania pomocou frekvencie meraného signálu. Schéma vysvetľujúca princíp činnosti tohto typu zariadenia je znázornená na obrázku.

Obr. 9.7 Obvod merania frekvencie pomocou metódy dobíjania kondenzátora.

Tento prepínač umožňuje periodicky nabíjať a vybíjať kondenzátor s frekvenciou skúmaného napätia. Pri prepínaní kondenzátora na merač prúdu sa kondenzátor vybíja cez merač odporu a prúdu. Ak je časová konštanta obvodu nabíjania ( ) a výboj je kratší ako polovica periódy skúmaného signálu, potom je možné priemernú hodnotu vybíjacieho prúdu kondenzátora prúdiaceho cez mikrokameter určiť vzorcom:

, (9.6)

Z toho vyplýva, že prúd v takomto obvode je priamo úmerný spínacej frekvencii a pri konštantnom produkte stupnica prístroja sa dá odstupňovať vo frekvenčných jednotkách:

, (9.7)

Metóda prebíjania kondenzátora sa používa v rozsahu od 20 Hz do 500 kHz. Horná hranica frekvenčného rozsahu je obmedzená konštantami doby nabíjania a vybíjania, doby prepínania kondenzátora a citlivosti meracieho zariadenia.

<== predchádzajúci článok | nasledujúci článok ==>

Prečítajte si tiež:

Meranie prúdu a napätia metódou priameho odhadu

Použitie metód porovnávania na meranie frekvencie

Zariadenie a princíp činnosti elektronického počítadla frekvencie

Druhy digitálnych meracích prístrojov

Meranie AC a napätia

Meranie ukazovateľov kvality elektrickej energie a ASKUE

Matematické modely a algoritmy na meranie IMS

Všeobecné charakteristiky metód a metód merania

Meranie krokov transformácie

Princíp fungovania elektromechanických ohmmetrov

Automatický riadiaci systém

Telemetrický vyhľadávací nástroj

Digitálne meracie prístroje

Meranie prúdu a napätia pomocou metódy porovnania meraní

Späť na obsah: Metódy a prostriedky merania elektrických veličín

Pozreté: 6604

11.45.9.25 © edudocs.pro Nie je autorom publikovaných materiálov. Poskytuje však možnosť bezplatného použitia. Došlo k porušeniu autorských práv? Napíšte nám | Spätná väzba .