border=0


border=0

Vyššia matematika. matematika

Upozorňujeme na kurz výučby vyššie matematiky.

 1. Lineárna maticová algebra. rozhodnutie

 2. Maticový determinant Maticový determinant

 3. Elementárne maticové transformácie

 4. Menšia matica

 5. Algebraický doplnok matice

 6. Inverzná matica. Vlastnosti

 7. Základná maloletá matica. Maticová hodnosť

 8. Základná menšia veta

 9. Maticová metóda riešenia systémov lineárnych rovníc

 10. Riešenie rovnice metódou Cramer Capelli | Cramerova veta

 11. Riešenie ľubovoľných systémov lineárnych rovníc

 12. Elementárne transformácie systému lineárnych rovníc

 13. Kroneckerova Capelliho veta. Príklady preukazovania

 14. Gaussovo riešenie Gaussov systém rovníc

 15. Prvky vektorovej algebry

 16. Vlastnosti vektora

 17. Harmonická analýza

 18. Diferenciálne rovnice

 19. Teória kategórií

 20. Univerzálna algebra

 21. Komutatívna algebra

 22. Lineárna algebra

 23. kombinatorika

 24. Boolovská funkcia

 25. Výpočtová geometria

 26. Teória automatov

 27. Teória hry

 28. Teória grafov

 29. Matematika vyššej algebry

 30. Algebra logiky

 31. Matematická logika

 32. Diskrétna matematika

2019 @ edudocs.pro