border=0


border=0

medziposchodie

, от, от mezzano - средний, итал. <лат. - полуэтаж) - в архитектуре мезонин представляет собой надстройку над средней частью жилого (обычно небольшого) дома. Mezanín ( bezanin , nečinnosť ; it. Mezzanino , z mezzano - stred, taliansky. <Lat. - mezzanine) - v architektúre je mezanín nadstavbou nad strednou časťou obytného (zvyčajne malého) domu. Mezanín má často balkón.

V Ruskej ríši bol mezanín v 19. storočí veľmi rozšírený ako súčasť kamenných a najmä drevených nízkopodlažných budov a stal sa charakteristickým znakom vlastníkov pôdy a iných majetkov. Synonymické mezanínové slová podlahová podlaha, nabuduy, veža, napivyarus, napivzhitlo; Mansion. Arose a prídavné meno mezanín, t.j. s tým súvisí.

Tento detail v architektúre je známy z práce A.P. Čechova "Dom s mezanínom".

Dom s mezipatrom. Moskva, ulica Pyatnitskaya, prvá polovica XIX. Storočia

Dom s mezipatrom. Farm Timki. XIX storočia

Prečítajte si tiež:

Faktory architektúry

hotel

terasa

palma

Kódy stavebných oddelení BCH

Späť na obsah: Architektúra

2019 @ edudocs.pro