border=0


border=0

Klasifikácia hasičských vozidiel

  • Hlavné - na zásobovanie hasiacimi prostriedkami (cisternové vozidlá, automobilové čerpadlo, prášok, vzduchové peny, plyn-voda, čerpacie stanice na letiskách);
  • Špeciálne : GDZS, rebríky a výťahy, komunikačné a osvetľovacie vozidlá (ASO), vozidlá technickej obsluhy;
  • Pomocné : technológia národného hospodárstva, traktor, prispôsobené technické vybavenie.

Prečítajte si tiež:

Organizácia a metódy prieskumu

Oznamovacia karta na cisternovom vozidle, auto-pumpa

Hasenie požiaru v otvorených drevených skladoch

Hasiace obdobia. Podmienky lokalizácie

Záchranná a sebaobranná bezpečnosť

Späť na obsah: Požiarna taktika

2019 @ edudocs.pro