border=0


border=0

Technológia prednášok

Do vašej pozornosti prednáška na tému strojárstvo . Tu je zhromaždená prednáška materiálového inžinierstva technológie.

  1. Rozhranie človek - stroj

  2. Softvér rozhrania človek - stroj

  3. Presná teória

  4. Deformácie teploty stroja

  5. Tepelná deformácia obrobkov

  6. Tepelná deformácia rezného nástroja

  7. Vplyv zvieracej sily obrobku na chybu spracovania

  8. Typy chýb pri obrábaní

  9. Stanovenie počtu obrobkov, ktoré si vyžadujú ďalšie spracovanie

  10. Vplyv technologických faktorov na drsnosť povrchu

2019 @ edudocs.pro