border=0


border=0

VZÁJOMNÁ PARALELITA DVOCH PLÁNOV

Zo stereometrie je známe: Ak sú dve priesečníky priamok jednej roviny vždy rovnobežné s dvoma líniami inej roviny, potom sú tieto roviny rovnobežné.

Príklad 2 (obr. 4.2). Bodom A nakreslite rovinu b rovnobežnú s rovinou a (aÇb).

Obrázok 4.2

riešenie:

Čiary c a d prechádzajú bodom A, respektíve rovnobežnými čiarami a a b danej roviny a, dostaneme rovinu b (cÇd) rovnobežnú s danou rovinou.

Dve roviny a (h 0 aÇf 0 a) a b (h 0 bÇf 0 b) budú navzájom rovnobežné, ak sú stopy rovnakej roviny rovnakého mena rovnobežne po pároch (obrázok 4.3).

Obr. 4.3a Obr. 4.3b

Prečítajte si tiež:

VZÁJOMNÉ PRESKÚMANIE KRYTÝCH POVRCHOV

PRIAME LINKY TRACKS

LINEÁRNE POVRCHY

KONŠTRUKCIA GEOMETRICKÝCH MIEST A ICH POUŽITIE NA RIEŠENIE PROBLÉMOV

Späť na obsah: PODROBNÁ GEOMETRIA

2019 @ edudocs.pro