border=0


border=0

OBRÁZKY POVRCHU NA TOMTO BODE

Príklad 1 (Obr. 12.9). Nájdite vodorovný priemet čiary t dotyčnice s povrchom kužeľa v bode K.

Riešenie: Na vytvorenie priamky dotýkajúcej sa zakrivenej plochy v danom bode musíte najprv postaviť rovinu dotýkajúcu sa povrchu v danom bode a potom nakresliť požadovanú dotyčnicu v tejto rovine.

Konštrukciu tangensovej roviny uvažujeme vyššie na obrázku 12.7.

Konštrukcia je zrejmá z výkresu. Dotyčnica je definovaná bodmi K a M.

Obr. 9

Príklad 2 (Obr. 12.10). Cez bod A nakreslite čiaru čiaru dotýkajúcu sa valcovej rotačnej plochy. Riešenie problému je zrejmé z výkresu. Rovina t sa dotýka valcovej rotačnej plochy pozdĺž generatrix prechádzajúcej bodom K nájdeným transformáciou výkresu.

Obrázok 12.10

Prečítajte si tiež:

Znak kolmosti priamky a roviny na výkrese.

CONIC SEKCIA

VZÁJOMNÁ PARALELITA PRIAMYHO A PLÁNU.

PLOCHÉ KRYTINY

VZÁJOMNÁ PARALELITA DVOCH PLÁNOV

Späť na obsah: PODROBNÁ GEOMETRIA

2019 @ edudocs.pro