border=0


border=0

Klasifikácia odbornej činnosti

  1. Človek je technika. V tejto klasifikácii dochádza k interakcii medzi osobou a strojom (technikmi). Programátori, dizajnéri atď.
  2. Muž - Muž. Komunikácia s ľuďmi. Napríklad: marketingoví manažéri atď. Požiadavka: byť spoločenský.
  3. Človek - umelecký obraz. Interakcia medzi človekom a predstavivosťou, príroda. Dizajnér, umelec, umelec. Vyžaduje sa kreativita.
  4. Človek - biologická aktivita (príroda). Veterinár, biológ.

Klasifikačné údaje sa môžu vzájomne ovplyvňovať. Napríklad: počítačový grafik ukazuje interakciu medzi človekom - techniku, ale zároveň interaguje s človekom - umelecký obraz

Prečítajte si tiež:

Podstata profesionálneho sebaurčenia

Etapy kariéry

Druhy odbornej spôsobilosti

Účinky interpersonálneho vnímania

Rozhovorové kanály

Späť na obsah: Professional Psychology

2019 @ edudocs.pro