border=0


border=0

Veliteľ družstva

Strážny dôstojník vedie bojovú posádku na hasičskom vozidle.

Plní úlohy:

  • Vedúci personál;
  • Označuje personálu o inštalácii na vodnom zdroji vozidla, smere a metóde kladenia hadicových vedení, umiestnení vetiev, schodov, polohy drvičov (miesto hasenia);
  • Zabezpečuje dodržiavanie uvedených pokynov zo strany personálu;
  • Bezpečnostná kontrola;
  • Komunikácia s vedúcim stráže;
  • Poskytuje nepretržitú prevádzku pevného vozidla;
  • stráž.

Na konci hasenia skontroluje personál, PTV, podá vedúcemu stráže pripravenosť vrátiť sa do jednotky.

Veliteľ oddelenia v skrátenej forme K.O.

Prečítajte si tiež:

Organizácia hasiacich požiarov vo vidieckych oblastiach

Špeciálna práca

Stanovenie miesta hasenia požiaru a postup jeho vytvorenia

Hasenie požiaru v dýchajúcom prostredí

Hasiace prístroje v mlynoch a kŕmnych mlynoch

Späť na obsah: Požiarna taktika

2019 @ edudocs.pro