border=0


border=0

Tartu-moskevská semiotická škola

Tartu-moskovská semiotická škola - smer v semiotike a svetových humanitných vedách v 60. a 80. rokoch 20. storočia. V škole sa stretli vedci z Tartu (Katedra ruskej literatúry Univerzity v Tartu) a Moskvy, ako aj Jerevan, Riga, Vilnius a ďalšie mestá.

Zakladatelia školy sa spoliehali na diela ruských formalistov (Yu N. N. Tynyanov, V. B. Shklovsky, V. Ya. Propp).

Od roku 1964 sa konali letné školy venované sekundárnym modelovacím systémom (do roku 1970) a boli uverejnené „Works on Sign Systems “ ( Sign Systems Studies ).

Kľúčoví predstavitelia

 • Yu M. Lotman
 • A. M. Pyatigorsk
 • B. M. Gaspard
 • Viacheslav. Sun. Ivanov
 • V.N. Toporov
 • B. A. Uspensky
 • V. A. Uspenský
 • A.K. Zholkovsky
 • Yu I. Levin
 • M. L. Gaspard
 • Yu K. Shcheglov
 • I.I. Revzin
 • Yu K. Lekomtseva
 • A. V. Paducheva
 • S. Yu, Neklyudov

Prečítajte si tiež:

Prepojenie lingvistiky s inými vedami Slávni lingvisti

Dynamika kultúry

Kultúrny imperializmus

Lingvistika lingvistika

Elitná kultúra

Naspäť na index: Culturology

2019 @ edudocs.pro