border=0


border=0

Monad

- единица, неделимое) в ряде философских систем - самая простая, неделимая единство, начало, основа явлений. Monad (z gréckeho ????? - jednotky, nedeliteľné) v mnohých filozofických systémoch - najjednoduchšia, nedeliteľná jednota, začiatok, základ fenoménu. Doktrína monad sa nazýva monadológia .

Pôvod pojmu monad

Termín „monad“ sa používal vo filozofických systémoch pythagoreanizmu, stredného platonizmu (náuky xenookratov), ​​Giordana Bruna, Nikolai Kuzanského.

Náuka o monádach ako o úplne jednoduchých, nerozšírených duchovných bytostiach, ktoré pravdepodobne tvoria akúkoľvek bytosť, je ústrednou časťou idealistickej filozofie G.V. Leibniza. V modernej buržoáznej filozofii sa pojem „monad“ nachádza v idealistických systémoch pluralizmu a personalizmu.

Monády, ktoré majú význam v ideálnom chápaní, sú pojmom „podstatná činnosť“, „tvár“, ktorá označuje dynamické duchovné „bytosti“, ktoré tvoria „živú bytosť“. Tieto koncepcie sa používajú pri výučbe personalizmu a intuicionizmu.

Prečítajte si tiež:

propedeutika

morálka

paradigma

Filozofia vedy 20. storočia

šalvia

Späť na Register: Philosophy

2019 @ edudocs.pro