border=0


border=0

DOHODA O DOPRAVE CHARTER

Predmetom zmluvy o prenájme je vykonávanie charterovej prepravy (jednorazovej alebo reťazovej) podľa konkrétneho cestovného poriadku a trasy.

Povinnosti prepravcu podľa dohody o prenájme:

poskytnúť lietadlu požadovaný model v príslušnom technickom stave s dohodnutou kapacitou (obchodné zaťaženie);

■ poistiť vozidlo;

■ splniť formality spojené s organizáciou charterového letu (imigračné, colné, hraničné, karanténne formality, získanie povolenia miestnych úradov na odlet);

■ poskytnúť posádke potrebné zloženie a množstvo potrebné na prepravu.

Povinnosti zákazníka (prenajímateľ lietadla):

■ zabezpečiť prepravu cestujúcich na miesto registrácie na určitý čas v súlade s dohodnutým harmonogramom;

■ poskytovať cestujúcim potrebné informácie o pravidlách prepravy;

■ uhradiť požadované náklady na charterový program v lehote stanovenej v zmluve.

Prečítajte si tiež:

Trestná zodpovednosť zamestnancov cestovných kancelárií

NÁVRHY VZŤAHOV SPOLOČNOSTÍ PREVÁDZKOVATEĽA CESTOVNÉHO RUCHU A DOPRAVY MOTOROV

Vypracovanie plánu zmluvy o zájazde

Analýza kabínového fondu

Práca v podmienkach zvýšenej provízie

Späť na obsah: Cestovná kancelária

2019 @ edudocs.pro