border=0


border=0

Hasenie v zariadeniach s prítomnosťou rádioaktívnych látok

Pri hasení požiaru v zariadeniach s prítomnosťou rádioaktívnych látok je potrebné:

 • Medzi štáby patria špecialisti zariadenia a služby monitorovania žiarenia;
 • Nastavte úroveň žiarenia, hranice nebezpečnej zóny;
 • Získať písomné povolenie uhasiť;
 • Poskytovať personálu špeciálne lieky (jód);
 • Organizovať prostredníctvom správy dozimetrickú kontrolu, sanitárne zariadenia, dekontamináciu zariadenia a lekársku pomoc;
 • Použite striekaciu dýzu;
 • Používajte osobné ochranné prostriedky, dekontamináciu, ochranný odev;
 • Výber pracovníkov, ktorí dostali> 5 najvyšších prípustných dávok (SDA);
 • Vytvoriť rezervu síl a prostriedkov, spojenia rozprašovačov kondenzátu plynu, ochranného odevu;
 • Nastavenie bezpečnostných miest;
 • Po požiari - vykonať dezinfekciu personálu, dozimetrickú kontrolu.

Prečítajte si tiež:

Hasenie v nemocniciach

Hasenie požiaru nedostatkom vody

Hasiace prístroje v koľajniciach

Požiarna taktika, jej úlohy. BUPO

Hasenie v zariadeniach s prítomnosťou AHOV

Späť na obsah: Požiarna taktika

2019 @ edudocs.pro