border=0


border=0

mímánsa

Mimansa, purva-mimansa (Skt.) Je jedným z ortodoxných systémov staroindickej filozofie. Vydané v Mimansa Sutras , ktorého autorstvo sa pripisuje Jai-mini (4 - 3 storočia pred Kr.).

Stúpenci mimansy verili, že Vedy nie sú božským zjavením, a preto si vedecké náboženské filozofické postoje vyžadujú logické zdôvodnenie.

Mimansa vychádza zo skutočnosti, že konečné vyslobodenie jednotlivca z reinkarnácie (moksha) nemožno racionálne vysvetliť. Jednotlivec však môže prísť na mokshu bez ohľadu na svoje túžby - vďaka bezpodmienečnému dodržiavaniu spoločenských a náboženských záväzkov - dharmy.

Mimansa tiež uznala hmotný princíp vo vesmíre. Neskôr komentátori doktríny posilnili svoje teologické smerovanie a rozvíjali myšlienku osobného božstva.

Mimansa je úzko spojená s náboženstvom ako Sankhya, ale realizmus a racionálnosť metodiky mimansa ju približuje k starovekému indickému materializmu.

Prečítajte si tiež:

synkretizmus

Definícia antropomorfizmu

duchovno

Filozofia Platóna Platónove učenia a jeho myšlienky

klasifikácia

Späť na Register: Philosophy

2019 @ edudocs.pro