border=0


border=0

Úrovne ľudskej sebarealizácie

Existuje 5 úrovní ľudskej sebarealizácie:

  • Agresívne odmietnutie aktivity. Ak to človek nechce, je nútený to urobiť.
  • Túžba pokojne sa vyhnúť práci. Človek si vyberie inú prácu.
  • Činnosti sa vykonávajú podľa modelu alebo podľa osobitnej šablóny. Nazýva sa to aj pasívna úroveň.
  • Túžba človeka zlepšiť svoje jednotlivé prvky vykonávanej práce.
  • Túžba osoby zlepšiť svoju prácu alebo činnosť ako celok (tvorivá a vynaliezavá úroveň).

Prečítajte si tiež:

Predmet a ciele profesionálnej psychológie

Motivácia zamestnancov v odbornej činnosti

Strany a komunikačná štruktúra

Zmeny mentálnych funkcií súvisiace s vekom

Kariérne modely

Späť na obsah: Professional Psychology

2019 @ edudocs.pro