border=0


border=0

SPÔSOBY VZDELÁVANIA A ÚLOHY OBRÁBANÝCH POVRCHOV

V popisnej geometrii sú všetky geometrické objekty definované graficky. Zakrivenú plochu je preto možné považovať za súhrn všetkých polôh priamky pohybujúcich sa v priestore. V tomto prípade sa pohybujúca čiara nazýva generatrix povrchu a čiary (niekedy bodky), ktoré určujú zákon jej pohybu, sa nazývajú vodítka. Tento spôsob tvorby povrchu sa nazýva kinematický .

Obr. 10.1

Súbor bodov, čiar a rôznych podmienok, ktoré určujú zákon pohybu generácie, sa tiež nazýva determinantom povrchu.

Prečítajte si tiež:

VZÁJOMNÁ ZÁVÄZKA PRIAMYCH A PLÁNOV

ORTHOGONÁLNE AXONOMETRIE

ROZVOJ KRYTÝCH POVRCHOV

PLOCHÉ KRYTINY

VZÁJOMNÁ PARALELITA DVOCH PLÁNOV

Späť na obsah: PODROBNÁ GEOMETRIA

2019 @ edudocs.pro