border=0


border=0

Hasenie požiaru nedostatkom vody

Je potrebné:

 • Používajte iné hasiace prostriedky;
 • Cestovné lístky podávajte iba rozhodujúcim smerom;
 • Nájdite požiar rozobratím štruktúr;
 • Prieskum vodných zdrojov (rybníky, studne, studne);
 • Používajte čerpacie stanice, organizujte čerpanie;
 • Prívod vody (zavlažovacie stroje);
 • Dopĺňanie nádrží;
 • Používajte hydraulické výťahy, motorové čerpadlá (plot z rybníkov, jazier);
 • Stavba, tvorba dočasných požiarnych nádrží;
 • Podávajte kmene malého priemeru, používajte prekrývajúce sa kmene, zmáčadlá (penotvorné látky);
 • Na zvýšenie tlaku vodovodných potrubí vytiahnite plot zo studne požiarneho hydrantu pri nízkom tlaku;

Vytvárajte prestávky, používajte improvizované nástroje.

Prečítajte si tiež:

Hlava zozadu. povinnosti

Povinnosti a práva ochrankyne na bezpečnostnom mieste

Povinnosti a práva úradníkov v prípade požiaru. Hasiaci prístroj

Bezpečnosť pri otváraní a demontáži konštrukcií

Povinnosti a práva Stalkera

Späť na obsah: Požiarna taktika

2019 @ edudocs.pro