border=0

Životná bezpečnosť. BJD

Tu sa uvažuje o otázkach týkajúcich sa bezpečnosti života. Tieto prednáškové materiály o kurze: "Životná bezpečnosť" vám pomôže písať diplomy a iné druhy práce.

 1. Úvod do BC. Bezpečnosť života

 2. Základné pojmy a definície životnej bezpečnosti

 3. Človek a jeho biotop. Svet okolo

 4. Atmosféra a jej znečistenie

 5. Voda a jej znečistenie

 6. Pôda a jej znečistenie

 7. Systémy kontroly dodržiavania bezpečnostných a environmentálnych požiadaviek

 8. Taxonomie nebezpečenstiev. Príklady taxonomie

 9. Vývoj nebezpečenstva a podmienky jeho realizácie

 10. Hlavné zdroje nebezpečenstva

 11. Energeticky entropická koncepcia nebezpečenstiev

 12. Kvantifikácia nebezpečnosti

 13. Identifikácia nebezpečenstva

 14. Prahová úroveň nebezpečenstva

 15. Koncepcia rizika

 16. Hodnoty regulačných rizík. Tolerancia rizík

 17. Klasifikácia núdzových situácií. Havarijná klasifikácia

 18. Jednotný štátny systém varovania a núdzovej reakcie. Spares

 19. Hlavné úlohy núdzového systému

 20. Záplavy. Škodlivé faktory a pravidlá správania

 21. Zemetrasenie. Škodlivé faktory a pravidlá správania

 22. Silný vietor. Škodlivé faktory a pravidlá správania

 23. Atmosférické zrážky. Škodlivé faktory a pravidlá správania

 24. Sopečné erupcie. Škodlivé faktory a pravidlá správania

 25. Lavíny, zosuvy pôdy, zosuvy pôdy, bahno. Škodlivé faktory a pravidlá správania

 26. Požiare. Škodlivé faktory a pravidlá správania

 27. Výbuchy. Škodlivé faktory a pravidlá správania

 28. Núdzové chemicky nebezpečné látky (nebezpečné látky). Opatrenia voči osobe a pravidlá správania

 29. Radiácie. Akcia na ľuďoch a ochrana

 30. Elektrina. Akcia na človeka. Ochrana a pravidlá správania

 31. Doprava a jej nebezpečenstvo. Pravidlá správania

 32. Náhle zrútenie budovy. Pravidlá správania

 33. Nebezpečné a škodlivé výrobné faktory. Bezpečnostné opatrenia

 34. Mikroklima v priestoroch

 35. Osvetlenie v priemyselných priestoroch

 36. Vplyv hluku, ultrazvuku, infrazvuku, vibrácie na ľudské telo

 37. Počítačová bezpečnosť

 38. Profesionálny výber prevádzkovateľov technických systémov

 39. Vojenské núdzové situácie Moderné spôsoby ničenia

 40. Jadrové zbrane a ich nápadné faktory

 41. Chemické zbrane a ich škodlivé faktory

 42. Konvenčné zbrane

 43. terorizmus

 44. únos

 45. Rukojemník

 46. Nebezpečné zvyky

 47. závislosť

 48. alkoholizmus

 49. Fajčenie tabaku

 50. Individuálne prostriedky prvej pomoci

 51. Prvá pomoc a pravidlá jej poskytovania

 52. Prvá pomoc pri úrazoch

 53. Prvá pomoc pri tepelných úrazoch a nehodách

 54. Elektrické poranenie. Prvá pomoc

 55. Prvá pomoc pri utopení

 56. Prvá pomoc pri náhlej chorobe

 57. Prvá pomoc pri otravách hubami

 58. Prvá pomoc pri otravách zvierat

 59. Prvá pomoc pre encefalitídu kliešťov

 60. Bandážovacie pravidlá

 61. Civilná obrana a jej úlohy

 62. Organizácia civilnej obrany v zariadeniach hospodárstva

 63. Stabilita výroby v prípade núdze

 64. Plánovanie, organizovanie a vykonávanie prác v núdzových situáciách

 65. Klasifikácia bezpečnosti

 66. Zariadenia radiačného a chemického prieskumu, dozimetrické riadenie

 67. Osobné ochranné pomôcky

 68. Obranné zariadenia GO

2019 @ edudocs.pro