border=0


border=0

konotácie

Konotácia - celkový alebo úplný význam slova, popisného aj emotívneho.

V lingvistike sa konotácia používa na opis sprievodného emocionálne expresívneho významu jazykovej jednotky, ktorá je spojená s opisným významom.

Vo filozofii a logike sa konotácia používa v trochu užšom slova zmysle, a to konotácia je skupina vlastností, ktoré zaberajú všetky objekty od rozšírenia termínu. Napríklad význam pojmu „mrakodrap“ je skupina prvkov spoločných pre všetky domy so špecifickejšou výškou.

Prečítajte si tiež:

Renesančná filozofia v západnej Európe

propedeutika

Existencializmus S. Kierkegaarda

duchovno

Filozofia klasickej éry. Sophists and Sokrates

Späť na Register: Philosophy

2019 @ edudocs.pro