border=0


border=0

Rezonančná metóda na meranie parametrov prvkov obvodu

<== predchádzajúci článok | nasledujúci článok ==>

Tento spôsob merania parametrov prvkov je založený na realizácii javu rezonancie v elektrickom obvode. Na základe použitia metódy merania rezonancie boli vyvinuté rôzne typy zariadení. Napríklad pomocou meračov sa meria faktor kvality induktorov, kapacitancia a tangens uhlu dielektrickej straty kondenzátorov, impedancia a vodivosť dvoch koncových zariadení atď. Na obrázku je znázornená zjednodušená schéma meracieho prístroja.

Obr. 10.8 Schéma vodomeru.

Na meranie faktora kvality prvku obvodu je oscilačný obvod naladený na rezonanciu. Od prúdu pretekajúceho cez odpor počas procesu merania sa stupnica voltmetra merajúceho napätie na výstupe z obvodu udržiava konštantná v pomere k faktoru kvality meraného prvku.

Na meranie veľmi vysokých odporov voči exom ( ) používať balistické galvanometre .

<== predchádzajúci článok | nasledujúci článok ==>

Prečítajte si tiež:

Matematické modely a algoritmy merania

Zariadenie a princíp činnosti elektronických wattmetrov a elektromerov

Zariadenia elektrodynamického systému

Metóda merania rezonančnej frekvencie

Metrologická podpora IMS

Meranie elektrickej energie a energie

Zariadenie a princíp činnosti elektronických ohmmetrov

Plánovanie experimentu na nájdenie optimálnych podmienok

Metódy a prostriedky merania elektrických veličín. úvod

Metódy spektrálnej analýzy signálov

Telemetrické systémy

Meranie parametrov spektra modulovaných signálov

Meranie prúdu a napätia pomocou metódy porovnania meraní

Symboly použité na stupnici zariadenia elektromechanického systému

Meranie magnetickej indukcie a intenzity magnetického poľa

Späť na obsah: Metódy a prostriedky merania elektrických veličín

Pozreté: 7337

11.45.9.23 © edudocs.pro Nie je autorom publikovaných materiálov. Poskytuje však možnosť bezplatného použitia. Došlo k porušeniu autorských práv? Napíšte nám | Spätná väzba .