border=0


border=0

Architektonická činnosť

Architektonická činnosť - činnosť tvorby architektonických objektov vrátane tvorivého procesu hľadania architektonického riešenia a jeho realizácie, koordinácie akcií účastníkov pri vývoji všetkých komponentov projektov pre plánovanie a terénne úpravy, výstavba (nová výstavba, rekonštrukcia, obnova, generálna oprava) budov a stavieb, vykonávanie architektonické a stavebné riadenie a architektonický dozor nad ich stavbou, ako aj vykonávanie výskumu a výučby Yale v tejto oblasti.

Prečítajte si tiež:

budova

dizajn

zákop

Románsky štýl v architektúre

Stalinov svet

Späť na obsah: Architektúra

2019 @ edudocs.pro