border=0


border=0

Požiarna taktika, jej úlohy. BUPO

 • Celkom nepriateľských akcií, odstránením požiarov, zachraňovaním ľudí;
 • ciele:
  1. poznať metódy a techniky vojenských operácií
  2. školiaci personál pre bojovanie
  3. poznať hasiace prostriedky pri aplikácii (voda, pena, prášok)
  4. poznať dynamiku požiaru
 • BUPO:
  1. definuje základy organizácie hasenia požiaru a záchranných operácií (hasenie);
  2. určuje bojové operácie jednotiek (spracovanie hovorov, následné, prieskumné, záchranné, bojové nasadenie, likvidácia spaľovania, špeciálne práce, návrat);
  3. bojová kontrola;
  4. povinnosti a práva účastníkov požiaru;
  5. hasenie v ťažkých podmienkach;
  6. formy dokumentov (dodatok).

Prečítajte si tiež:

Odchod a sledovanie miesta požiaru

Hasenie požiaru v kultúrnych a zábavných zariadeniach

Povinnosti a práva účastníka na hasenie požiaru - vedúci kontrolného bodu GDZS (KPP, GDZS)

Skryté a otvorené požiare

Hasenie požiaru v otvorených drevených skladoch

Späť na obsah: Požiarna taktika

2019 @ edudocs.pro