border=0


border=0

Hlava zozadu. povinnosti

Povinnosť:

  • Prieskum vodných zdrojov;
  • Stretnutie a umiestnenie na zdroji vody;
  • Vytvoriť rezervu síl a prostriedkov;
  • Zabezpečiť nepretržitú dodávku hasiacich prostriedkov;
  • Poskytnite personálu bojový odev, ochranné vybavenie;
  • Poskytovanie paliva a mazív;
  • Ovládanie diaľkových vedení.

Má právo:

  • Dajte pokyny k svojim problémom;
  • Vyžadovať dodržiavanie pokynov;
  • Dávať so súhlasom RTP (NS) dispečerovi EDDS údaj o dodaní potrebných materiálnych a technických zdrojov;

Predkladať RTU a operačnému riaditeľstvu návrhy na vytvorenie rezervy.

RTP - vedúci hasičov .

NS - náčelník štábu .

Prečítajte si tiež:

Hasenie požiaru v miestnostiach s elektrickou inštaláciou

Hasenie požiaru vo výškových budovách

Organizácia interakcie s mestskými službami

Klasifikácia hasičských vozidiel

Hasenie požiaru v dýchajúcom prostredí

Späť na obsah: Požiarna taktika

2019 @ edudocs.pro