border=0


border=0

Morfológia kultúry

Morfológia kultúry je časťou kultúrnych štúdií venovaných štrukturálnej analýze kultúry ako spoločenského fenoménu, štúdiu stavebných zákonov a formovaniu kultúrnych fenoménov. Na tento účel sa používajú tri základné metódy poznávania: štrukturálne funkčné, sémantické a genetické.

Morfologické štúdium kultúry zahŕňa tieto oblasti výskumu : genetické , ktoré zvažujú vznik a formovanie kultúrnych foriem; mikrodynamické skúmanie dynamiky kultúrnych foriem v živote troch generácií (priamy prenos kultúrnych informácií); štrukturálne a funkčné , štúdium zásad a foriem organizácie kultúrnych predmetov a procesov v súlade s potrebami, záujmami a požiadavkami členov spoločnosti, ako aj technologické , ktorých predmetom je distribúcia kultúrneho potenciálu vo fyzickom a sociokultúrnom priestore a čase.

Prečítajte si tiež:

sekularizácia

Stuart Hall

Ukrajinské symboly Ľudové symboly Ukrajiny

Kultúrny imperializmus

Medzinárodné kultúrne stredisko Serizi la Sal

Naspäť na index: Culturology

2019 @ edudocs.pro