border=0


border=0

Povinnosti a práva styčného partnera

Svyaznoy - hasič, ktorý vykonáva úlohu prenosu informácií medzi úradníkmi v ohni.

Povinnosť:

  • Prenášať včasné informácie;
  • Správa o vykonávaní pokynov;
  • Postupujte podľa pravidiel komunikácie;
  • Sledujte prenášané informácie.

Prečítajte si tiež:

Hasenie požiaru v energetických podnikoch

Povinnosti a práva účastníka na hasenie požiaru - vedúci kontrolného bodu GDZS (KPP, GDZS)

Stanovenie miesta hasenia požiaru a postup jeho vytvorenia

Hasenie požiaru v suterénoch budov

Náčelník štábu. povinnosti

Späť na obsah: Požiarna taktika

2019 @ edudocs.pro